สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง IT ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567)

ปี พ.ศ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม [ฉบับ]
255151810231624204209121162
255254255953147101110108
2553710137162681723221819186
2554151814241115191626181327216
255512292081717242832244437292
255616172616913251327242624236
2557321723142015262835243738309
2558163523182716302130162724283
2559191945222024163731294336341
2560213146332233456081713 23352
2561121920221917233224252617256
2562211416271517123021442237276
2563161920311322181718191818229
256407121922171907241492628204
2565041526141521172015122817193
256610182520171691622172022212
256771223181777

หมายเหตุ
ข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ล่าสุดจะ update ภายในเดือนถัดไป
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่ตัวเลขในตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

ปี พ.ศ.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม[ฉบับ]
25522821891681811131743003064913823931373116
25532341991458593161111113131118104711565
25541951342051131111561671321201021051031643
2555176191113971461801952172192161651322047
25561501492291191161471641431681772412022005
25571741151311171371951381542121841791281864
25581591521591091031391051171171141781181570
25591691171771291211871492302251081931641969
2560185243227151170236171262 319679 1111866
256123115136125108141147131123131153951428
2562759487901041041081401241061221101164
256380100738771771037311070121651030
25645561127877963614840407962802
256538567774104555384756311488881
2566487087627969786262588464823
2567375665605184353

หมายเหตุ
ข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ล่าสุดจะ update ภายในเดือนถัดไป
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่ตัวเลขในตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง