ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขตอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Bus Duct และ Plug-in Unit (ตัวนำกระแสไฟฟ้าแบบแท่ง) ของเมนระบบไฟฟ้า อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุขาภิบาล ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น G อาคาร 1 (โถงทางเดินชั้น G ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ โถงลิฟต์ผู้บริหาร ที่จอดรถผู้บริหาร) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขา ในสังกัดเขตเชียงราย ภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ปั๊มสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Pump) อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)