ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขตพิษณุโลก ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประเมินผลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องส่งลมเย็น (เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ (Filter), เปลี่ยนฉนวนหุ้มภายในเครื่องส่งลมเย็นและแกนเพลาของเครื่องส่งลมเย็น) อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ DEC พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)