ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขตพิษณุโลก ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ทำการสาขาเทสโก้โลตัส พระราม 4 ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้งภายในสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบ้านฉาง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official Account