ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการประกวดราคาจ้างออกแบบและตัดเย็บชุดเครื่องแบบพนักงานรูปแบบใหม่ ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริษัทผู้ให้บริการฐานข้อมูลรายชื่อผู้ก่อการร้าย (Sanction Lists) และรายชื่อผู้มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) ปี 2567 โดยวิธีพิเศษ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างพัฒนาระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ตามมาตรฐาน ISO20022 พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าบริการวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) ให้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 18 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อ Package Line Official Account ให้กับเขตพิษณุโลกและเขตนครสวรรค์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าใช้บริการคู่สายใยแก้วนำแสง (Dark Fiber Optical) วงจรสำรอง เชื่อมต่อศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างผู้ให้บริการดำเนินโครงการงานมหกรรมทางการเงิน ประจำปี 2567 (งาน MONEY EXPO 2024 และงาน Thailand Smart Money 2024)