ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2567 (เพิ่มเติม) โครการปรับปรุงและตกแต่งภายในที่ทำการศูนย์บริการธนาคาร OSS ฝาง สาขาเชียงใหม่

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โครงการจ้างพัฒนาระบบ GHB SYSTEM เพื่อรองรับโครงการธุรกรรมการเงินออนไลน์ตามมาตรฐาน ISO20022

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์เสริมและเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) สำหรับโครงการระบบจัดเก็บใบหน้านอกสถานที่ (D-FACE)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อ Package Line Official Account License สำหรับ Line GHB Buddy ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โครงการจ้างผู้ให้บริการระบบบล็อกและการทำการตลาดออนไลน์ผ่านแนวทางการสร้างคุณค่า (SEO) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อรักษามาตรฐานสากลด้านการจัดการนวัตกรรม ISO 46002

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการจ้างจัดทำหลังคาลานจอดรถปรับปรุงทาสีรอบอาคารและซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำพูน งบประมาณประจำปี 2567

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567 โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขตประจวบคีรีขันธ์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 957 เครื่อง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 190 เครื่อง