ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างจัดพิมพ์ซองใส่เอกสารสิทธิ์ (โฉนด) จำนวน 500 กล่อง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด 4,000 มิลิลิตร จำนวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง ให้กับสาขาในสังกัดฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค (สาขาทุ่งสงและสาขาบ่อวิน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งซุ้มเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก,2 ลิ้นชัก และตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ให้บริหารหนี้สาขา สังกัดฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สาขานครราชสีมา โดยวิธีพิเศษ