ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน บริเวณห้องทำงานข้างลิฟต์ผู้บริหาร (NO. 5) ชั้น 11 อาคาร 1, ห้องน้ำชาย ชั้น 6 และห้องน้ำหญิง ชั้น 10 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็น 4 ล้อ ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม Adobe Photoshop cc., Adobe Illustrator cc., Adobe Premiere Pro cc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,937 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน 26 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างบริหารจัดการตลาดดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับเว็บไซต์ www.reic.or.th ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นเก็บเอกสารระบบรางเลื่อนพร้อมติดตั้ง สาขาบ้านบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่ถ่ายทอดสดงานสัมมนาและจัดซื้อของที่ระลึกวิทยากรที่ร่วมสัมมนาออนไลน์ ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ปี 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ปี ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๖) ภาคตะวันออก (EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง